contact-icon-small

english

ΑΡΘΡΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΕΝΟΥΜΑ ΕΛΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 2

Enuma Elish

translation

ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΣΥΡΟ-ΒΑΒΥΛΩΝΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 2

1 Η Τιαμάτ συγκέντρωσε τη δημιουργία της Tia-mat gathered together her creation
2 Και οργάνωσε μάχη ενάντια στους θεούς, τους απογόνους της. And organised battle against the gods, her offspring.
3 Από εκείνο το σημείο και μετά η Τιαμάτ σχεδίαζε κακό εξαιτίας του Απσού Henceforth Tia-mat plotted evil because of Apsû
4 Μαθεύτηκε από τον Έα ότι είχε οργανώσει τη σύγκρουση. It became known to Ea that she had arranged the conflict.
5 Ο Έα άκουσε το για το ζήτημα, Ea heard this matter,
6
Έπεσε σε σιωπή στο δωμάτιό του και έμεινε ακίνητος.
He lapsed into silence in his chamber and sat motionless.
7 Αφού το συλλογίστηκε καλά και ο θυμός του καταλάγιασε After he had reflected and his anger had subsided
8 Κατεύθυνε τα βήματά του προς τον Ανσάρ τον πατέρα του. He directed his steps to Anšar his father.
9 Βρέθηκε ενώπιον του πατέρα του, του γεννήτορά του, του Ανσάρ, He entered the presence of the father of his begetter, Anšar,
10 Και του διηγήθηκε τα πάντα για τα σχέδια της Τιαμάτ. And related to him all of Tia-mat’s plotting.
11

“Ω πατέρα μου, η Τιαμάτ η μητέρα μας έχει συλλάβει ένα μίσος για εμάς

“My father, Tia-mat our mother has conceived a hatred for us,
12 Έχει φτιάξει μια στρατιά με το άγριο μένος της. She has established a host in her savage fury.
13 Όλοι οι θεοί έχουν στραφεί σ’αυτή All the gods have turned to her,
14 Ακόμα και εκείνοι που εσείς γεννήσατε παίρνουνε το μέρος της Even those you (pl.) begat also take her side

Επανάληψη στίχων Ι, 129-162

15 Αυτοί . . . . . και πήραν το μέρος της Τιαμάτ, They . . . . . and took the side of Tia-mat,
16 Κάναν άγρια σχέδια, ακοίμητοι μέρα και νύχτα Fiercely plotting, unresting by night and day,
17 Με όρεξη για μάχη, οργισμένοι, θυελλώδεις, Lusting for battle, raging, storming,
18 Έστησαν έναν στρατό για να προκαλέσουν σύγκρουση. They set up a host to bring about conflict.
19 Η Μητέρα Χούμπουρ, που δημιουργεί τα πάντα, Mother Ḫubur, who forms everything,
20 Προμήθευσε ανίκητα όπλα και γέννησε γιγάντια ερπετά. Supplied irresistible weapons, and gave birth to giant serpents.
21 Είχαν κοφτερά δόντια, ήταν δίχως έλεος . . . . They had sharp teeth, they were merciless . . . .
22 Με δηλητήριο αντί για αίμα γέμισε τα σώματά τους. With poison instead of blood she filled their bodies.
23 Έντυσε τα φοβερά τέρατα με δέος, She clothed the fearful monsters with dread,
24 Τα φόρτωσε με μία αύρα και τα έκανε σαν θεούς. She loaded them with an aura and made them godlike.
25 (Είπε,) “Όποιος τα βλέπει, ας πεθαίνει αδύναμος, (She said,) “Let their onlooker feebly perish,
26 Είθε δαρκώς να ορμάνε εμπρός και ποτέ να μην οπισθοχωρούν” May they constantly leap forward and never retire.”
27 Δημιούργησε την Ύδρα, το Δράκοντα, τον Τριχωτό Ήρωα She created the Hydra, the Dragon, the Hairy Hero
28 Το Μεγάλο Δαίμονα, τον Άγριο Σκύλο και τον Άνθρωπο-Σκορπιό, The Great Demon, the Savage Dog, and the Scorpion-man,
29 Άγριους δαίμονες, τον Άνθρωπο-Ψάρι και τον Άνθρωπο-Ταύρο Fierce demons, the Fish-man, and the Bull-man,
30 Που φέρουνε όπλα δίχως έλεος, άφοβοι μπροστά στη μάχη. Carriers of merciless weapons, fearless in the face of battle.
31 Οι εντολές της ήταν τρομερές και δεν μπορούσαν να αγνοηθούν. Her commands were tremendous, not to be resisted.
32 Συνολικά έφτιαξε έντεκα από εκείνο το είδος. Altogether she made eleven of that kind.
33 Μεταξύ των θεών, των υιών της, που αποτελούσαν το στρατό της, Among the gods, her sons, whom she constituted her host,
34 Εξήρε τον Κίνγκου και τον ύψωσε ανάμεσά τους. She exalted Qingu, and magnified him among them.
35 Τη διοίκηση του στρατού, την κατεύθυνση της ορδής, The leadership of the army, the direction of the host,
36 Το ποιος θα έφερε ποιο όπλο, την εκστρατεία, την έναρξη της σύγκρουσης, The bearing of weapons, campaigning, the mobilization of conflict,
37 Την πρώτη εξουσία στη μάχη, την υπέρτατη διοίκηση, The chief executive power of battle, supreme command,
38 Την εμπιστεύτηκε σ’αυτόν και τον έβαλε σε ένα θρόνο, She entrusted to him and set him on a throne,
39 “Έριξα ένα ξόρκι για σένα και σε ανύψωσα πάνω από όλους στη στρατιά των θεών, “I have cast the spell for you and exalted you in the host of the gods,
40 Σου παρέδωσα τη διοίκηση όλων των θεών. I have delivered to you the rule of all the gods.
41 Είσαι πράγματι ένδοξος, ο σύζυγός μου, είσαι ξακουστός, You are indeed exalted, my spouse, you are renowned,
42 Είθε οι εντολές σου να επικρατήσουν σε όλους τους Ανουννάκι.” Let your commands prevail over all the Anunnaki.
43 Του έδωσε την Πινακίδα των Πεπρωμένων και την έδεσε στο στήθος του, She gave him the Tablet of Destinies and fastened it to his breast,
44 (Λέγοντας) “Η εντολή σου δεν μπορεί να αλλαχθεί· ας είναι τα λόγια του στόματός σου σταθερά.” (Saying) “Your order may not be changed; let the utterance of your mouth be firm.”
45 Αφού ο Κίνγκου υψώθηκε και απέκτησε τη δύναμη της βασιλείας, After Qingu was elevated and had acquired the power of Anuship
46 Διακήρυξε τις μοίρες των θεών, των υιών της: He decreed the destinies for the gods, her sons:
47 “Είθε τα λόγια του στόματός σας να υποτάξουν το θεό της φωτιάς, “May the utterance of your mouths subdue the fire-god,
48 Είθε το συγκεντρωμένο σας δηλητήριο να καταστείλει την έχθρα” May your poison by its accumulation put down aggression.”
   
49

Ο Ανσάρ άκουσε· το ζήτημα τον προβλημάτισε βαθειά

Anšar heard; the matter was profoundly disturbing.
50 Κραύγασε “Αλίμονο!” και δάγκωσε το χείλος του. He cried “Woe!” and bit his lip.
51 Η καρδιά του ήταν οργισμένη, το μυαλό του δεν μπορούσε να ηρεμήσει. His heart was in fury, his mind could not be calmed.
52 Πάνω από τον Έα τον υιό του η κραυγή του άρχισε να σταματάει. Over Ea his son his cry was faltering.
53 “Ω υιέ μου, εσύ που προκάλεσες τον πόλεμο, “My son, you who provoked the war,
54 Ανάλαβε την ευθύνη για ότι μόνος σου έκανες! Take responsibility for whatever you alone have done!
55 Εσύ κίνησες και σκότωσες τον Απσού, You set out and killed Apsû,
56 Και όσο για την Τιαμάτ, που εσύ εξόργισες, πού βρίσκεται ο ίσος της;” And as for Tia-mat, whom you made furious, where is her equal?”
57 Ο οργανωτής του συμβουλίου, ο σοφός πρίγκηπας, The gatherer of counsel, the learned prince,
58

Ο δημιουργός της σοφίας, ο θεός Νούντιμμουντ

The creator of wisdom, the god Nudimmud
59

Με λόγια καθησυχαστικά και με ήρεμο τρόπο

With soothing words and calming utterance
60 Απαλά απάντησε [στον] πατέρα του Ανσάρ Gently answered [his] father Anšar
61 “Ω πατέρα μου, [με το] βαθύ μυαλό, που διατάζεις το πεπρωμένο, “My father, deep mind, who decrees destiny,
62 Που έχεις τη δύναμη να δημιουργείς και να καταστρέφεις, Who has the power to bring into being and destroy,
63 Ανσάρ, [με το] βαθύ μυαλό, που διατάζεις το πεπρωμένο, Anšar, deep mind, who decrees destiny,
64 Που έχεις τη δύναμη να δημιουργείς και να καταστρέφεις, Who has the power to bring into being and to destroy,
65 Θέλω να σου πω κάτι, ηρέμησε για χάρη μου για μια στιγμή I want to say something to you, calm down for me for a moment
66 Και συλλογίσου πως έκανα μια πράξη για να βοηθήσω. And consider that I performed a helpful deed.
67

Πριν σκοτώσω τον Απσού

Before I killed Apsû
68 Ποιος θα μπορούσε να είχε προβλέψει την τωρινή κατάσταση; Who could have seen the present situation?
69 Πριν τον τελειώσω γρήγορα Before I quickly made an end of him
70 [Πώς να ήξερα] ποια θα ήταν τα αποτελέσματα αν τον κατέστρεφα; What were the circumstances were I to destroy him?
71 Ο Ανσάρ άκουσε, τα λόγια τον ευχαρίστησαν. Anšar heard, the words pleased him.
72 Η καρδιά του ηρεμούσε μιλώντας στον Έα, His heart relaxed to speak to Ea,
73 “Ω υιέ μου, οι πράξεις σου είναι αντάξιες ενός θεού, “My son, your deeds are fitting for a god,
74 Είσαι ικανός για άγριο, αμίμητη επίθεση . . [ . . . ] You are capable of a fierce, unequalled blow . . [ . . . ]
75 Έα, οι πράξεις σου είναι αντάξιες ενός θεού, Ea, your deeds are fitting for a god,
76 Είσαι ικανός για άγρια, αμίμητη επίθεση . . [ . . . ] You are capable of a fierce, unequalled blow . . [ . . . ]
77 Πήγαινε στην Τιαμάτ και κατεύνασε την επίθεσή της, Go before Tia-mat and appease her attack,
78 . . [ . . . ] . . . την οργή της με το ξόρκι [σου]“ . . [ . . . ] . . . her fury with [your] incantation.”
79 Άκουσε το λόγο του Ανσάρ, του πατέρα του, He heard the speech of Anšar his father,
80 Πήρε το δρόμο προς εκείνη, προχώρησε στην οδό προς εκείνη. He took the road to her, proceeded on the route to her.
81 Πήγε, κατάλαβε τα κόλπα της Τιαμάτ, He went, he perceived the tricks of Tia-mat,
82 [Στάματησε],έμεινε σιωπηλός και γύρισε πίσω. [He stopped], fell silent, and turned back.
83

Βρέθηκε ενώπιον του μεγαλοπρεπούς Ανσάρ

[He] entered the presence of august Anšar
84 Του απευθύνθηκε με μεταμέλεια, Penitently addressing him,
85 “[Ω πατέρα μου,] οι πράξεις της Τιαμάτ είναι πολύ ισχυρές για μένα. “[My father], Tia-mat’s deeds are too much for me.
86 Κατάλαβα το σχέδιό της και το ξόρκι [μου] δεν ήταν αντάξιό του. I perceived her planning, and [my] incantation was not equal (to it).
87 Η δύναμή της είναι μεγάλη, είναι γεμάτη δέος, Her strength is mighty, she is full of dread,
88 Είναι συνολικά πολύ δυνατή, κανείς δε μπορεί να την αντιμετωπίσει. She is altogether very strong, none can go against her.
89 Η πολύ δυνατή κραυγή της δε μειώθηκε, Her very loud cry did not diminish,
90 [Φοβήθηκα] από την κραυγή της και επέστρεψα. [I became afraid] of her cry and turned back.
91 [Πατέρα μου], μην χάνεις την ελπίδα, στείλε ένα δεύτερο άτομο εναντίον της. [My father], do not lose hope, send a second person against her.
92 Αν και η δύναμη μιας γυναίκας είναι πολύ μεγάλη, δεν είναι ίση με ενός άνδρα. Though a woman’s strength is very great, it is not equal to a man’s.
93 Σκόρπισε τους ακολούθους της, διέλυσε τα σχέδιά της Disband her cohorts, break up her plans
94 Πριν μας πιάσει στα χέρια της.” Before she lays her hands on us.”
95 Ο Ανσάρ κραύγασε με έντονη οργή, Anšar cried out in intense fury,
96 Απευθυνόμενος στον υιό του τον Άνου, Addressing Anu his son,
97 “Ω τιμημένε υιέ, ήρωα, μαχητή, “Honoured son, hero, warrior,
98 Που η δύναμή σου είναι τεράστια, που η επίθεσή σου ακατανίκητη Whose strength is mighty, whose attack is irresistible
99 Βιάσου και πήγαινε μπροστά στην Τιαμάτ, Hasten and stand before Tia-mat,
100 Κατεύνασε την οργή της, ώστε να γαληνέψει η καρδιά της Appease her rage that her heart may relax
101 Αν δεν ακούσει τα λόγια σου, If she does not harken to your words,
102 Απεύθυνέ της λόγια ικεσίας για να κατευναστεί.” Address to her words of petition that she may be appeased.”
103 Άκουσε τα λόγια του Ανσάρ, του πατέρα του, He heard the speech of Anšar his father,
104 Πήρε το δρόμο προς εκείνη, προχώρησε στην οδό προς εκείνη. He took the road to her, proceeded on the route to her.
105 Ο Άνου πήγε, κατάλαβε τα κόλπα της Τιαμάτ, Anu went, he perceived the tricks of Tia-mat,
106 Στάματησε, έμεινε σιωπηλός και γύρισε πίσω. He stopped, fell silent, and turned back.
107 Βρέθηκε ενώπιον του μεγαλοπρεπούς Ανσάρ He entered the presence of Anšar the father who begat him,
108 Του απευθύνθηκε με μεταμέλεια, Penitently addressing him.
109 “Ω πατέρα μου, [οι πράξεις] της Τιαμάτ είναι πολύ [ισχυρές] για μένα. “My father, Tia-mat’s [deeds] are too much for me.
110 Κατάλαβα το σχέδιό της και το [ξόρκι] μου δεν ήταν [αντάξιό] του. I perceived her planning, but my [incantation] was not [equal] (to it).
111 Η δύναμή της είναι μεγάλη, είναι γεμάτη δέος, Her strength is mighty, she is [full] of dread,
112 Είναι συνολικά πολύ δυνατή, κανείς [δε μπορεί να την αντιμετωπίσει.] She is altogether very strong, no one [can go against her].
113 Η πολύ δυνατή κραυγή της δε μειώθηκε, Her very loud noise does not diminish,
114 Φοβήθηκα από την κραυγή της και επέστρεψα. I became afraid of her cry and turned back.
115 Ω πατέρα μου, μην χάνεις την ελπίδα, στείλε ένα άλλο άτομο εναντίον της. My father, do not lose hope, send another person against her.
116 Αν και η δύναμη μιας γυναίκας είναι πολύ μεγάλη, δεν είναι ίση με ενός άνδρα. Though a woman’s strength is very great, it is not equal to a man’s.
117 Σκόρπισε τους ακολούθους της, διέλυσε τα σχέδιά της, Disband her cohorts, break up her plans,
118 Πριν μας πιάσει στα χέρια της.” Before she lays her hands on us.”
119 Ο Ανσάρ έπεσε σε σιγή κοιτώντας το έδαφος, Anšar lapsed into silence, staring at the ground,
120 Έκανε νόημα στον Έα κουνώντας το κεφάλι του. He nodded to Ea, shaking his head.
121 Οι Ιγκίγκι και όλοι οι Ανουννάκι είχαν συγκεντρωθεί, The Igigi and all the Anunnaki had assembled,
122 Έκατσαν σιωπηλοί με σφιγμένα τα χείλη. They sat in tight-lipped silence.
123 Κανείς θεός δεν ήθελε να αντιμετωπίσει . . [ . . ] No god would go to face . . [ . . ]
124 Θα αντιμετώπιζε την Τιαμάτ . . . . [ . . ] Would go out against Tia-mat . . . . [ . . ]
125 Όμως ο Κύριος Ανσάρ, ο πατέρας των μεγάλων θεών, Yet the lord Anšar, the father of the great gods,
126 Ήταν θυμωμένος στην καρδιά του και δεν κάλεσε κανέναν [για ακρόαση] Was angry in his heart, and did not summon any one.
127 Τον πανίσχυρο υιό, τον εκδικητή του πατέρα του, A mighty son, the avenger of his father,
128 Που σπεύδει στον πόλεμο, τον μαχητή Μαρντούκ He who hastens to war, the warrior Marduk
129 ο Έα τον κάλεσε στα ιδιαίτερά του διαμερίσματα Ea summoned (him) to his private chamber
130 Για να του εξηγήσει τα σχέδιά του. To explain to him his plans.
131 “Ω Μάρντουκ, συμβούλεψε, άκουσε τον πατέρα σου. “Marduk, give counsel, listen to your father.
132 Είσαι ο υιός μου, που πολύ με ευχαριστείς, You are my son, who gives me pleasure,
133 Πήγαινε με σεβασμό ενώπιον του Ανσάρ, Go reverently before Anšar,
134 Μίλα, πάρε θέση, κατεύνασέ τον με το βλέμμα σου.” Speak, take your stand, appease him with your glance.”
135 Ο Μπελ χάρηκε με τα λόγια του πατέρα του, Be-l rejoiced at his father’s words,
136 Πλησίασε και στάθηκε ενώπιον του Ανσάρ He drew near and stood in the presence of Anšar.
137 Ο Ανσάρ τον είδε, η καρδιά του γέμισε με ικανοποίηση, Anšar saw him, his heart filled with satisfaction,
138 Φίλησε τα χείλη του και έδιωξε τον φόβο του. He kissed his lips and removed his fear.
139 “[Ω πατέρα] μου, μη σιωπάς, αλλά μίλησε, “My [father] do not hold your peace, but speak forth,
140 Θα πάω και θα πραγματοποιήσω τις επιθυμίες σου! I will go and fulfil your desires!
141 “[Ω Ανσάρ,] μη σιωπάς, αλλά μίλησε, [Anšar,] do not hold your peace, but speak forth,
142 Θα πάω και θα πραγματοποιήσω τις επιθυμίες σου! I will go and fulfil your desires!
143 Ποιος τράβηξε τα όπλα του εναντίον σου; Which man has drawn up his battle array against you?
144 Και η Τιαμάτ, που είναι γυναίκα, θα σου επιτεθεί με τα όπλα της; And will Tia-mat, who is a woman, attack you with (her) weapons?
145 [“Ω πατέρα μου], γεννήτορα, να χαίρεσαι και να είσαι ευτυχής, [“My father], begetter, rejoice and be glad,
146 Σύντομα θα πατάς στο λαιμό της Τιαμάτ! Soon you will tread on the neck of Tia-mat!
147 Ανσάρ], γεννήτορα, να χαίρεσαι και να είσαι ευτυχής, [Anšar], begetter, rejoice and be glad,
148 Σύντομα θα πατάς στο λαιμό της Τιαμάτ!” Soon you will tread on the neck of Tia-mat!”
149 [“Πήγαινε,] ω υιέ μου, κάτοχε όλης της γνώσης, [“Go,] my son, conversant with all knowledge,
150 Κατεύνασε την Τιαμάτ με το αγνό σου ξόρκι. Appease Tia-mat with your pure spell.
151 Οδήγησε το άρμα της καταιγίδας χωρίς καθυστέρηση, Drive the storm chariot without delay,
152 Και με [ . . ] που δεν μπορεί να αποκρουστεί εκδίωξέ την” And with a [ . . ] which cannot be repelled turn her back.”
153 Ο Μπελ χάρηκε με τα λόγια του πατέρα του, Be-l rejoiced at his father’s words,
154 Με ευτυχή καρδιά απευθύνθηκε στον πατέρα του, With glad heart he addressed his father,
155 “Ω κύριε των θεών, Πεπρωμένο των μεγάλων θεών, “Lord of the gods, Destiny of the great gods,
156 Αν γίνω ο εκδικητής σου, If I should become your avenger,
157 Αν [καταφέρω να] δέσω την Τιαμάτ και να προστατεύσω [τη ζωή σου], If I should bind Tia-mat and preserve you,
158 Συγκάλεσε συμβούλιο και διακήρυξε για μένα ένα λαμπρό πεπρωμένο. Convene an assembly and proclaim for me an exalted destiny.
159 Καθίστε, όλοι σας, στο Ουπσουκκινάκκου με χαρά, Sit, all of you, in Upšukkinakku with gladness,
160 Και άφησε εμένα, με τη φωνή μου, να ορίζω πεπρωμένα αντί για σένα. And let me, with my utterance, decree destinies instead of you.
161 Ό,τι προκαλώ δεν πρέπει να αλλάζεται, Whatever I instigate must not be changed,
162 Ούτε οι εντολές μου να ακυρώνονται ή να αλλάζονται.” Nor may my command be nullified or altered.”

ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΕΔΩ

Similar posts

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Ακολουθήστε μας στο Youtube