//

contact-icon-small

english

ΑΡΘΡΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

Άρθρα στην κατηγορία ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

Κεφάλαιο ΙΣΤ (16)

ΟΙ ΕΠΤΑ ΦΙΑΛΕΣ Οι επτά άγγελοι με τις επτά φιάλες της Αποκάλυψης 1 Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ναού λέγουσαν προς τους επτά αγγέλους· Υπάγ [...]

Κεφάλαιο: ΙΕ (15)

Οι έσχατες επτά πληγές της Αποκάλυψης 1 Και είδον άλλο σημείον εν τω ουρανώ μέγα και θαυμαστόν, αγγέλους επτά, οίτινες είχον τας επτά εσχάτας [...]

Κεφάλαιο: ΙΔ (14)

Οι 144.000 1 Και είδον, και ιδού Αρνίον ιστάμενον επί το όρος Σιών, και μετ’αυτού εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, έχουσαι το όνομ [...]

Κεφάλαιο: ΙΓ (13)

Και θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγράφησαν εν τω βιβλίω της ζωής του Αρνίου του εσφαγμ [...]

Κεφάλαιο: ΙΒ (12)

Και σημείον μέγα εφάνη εν τω ουρανώ, γυνή ενδεδυμένη τον ήλιον, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων [...]

Κεφάλαιο: ΙΑ (11)

Ούτοι είναι αι δύο ελαίαι και αι δύο λυχνίαι 1 Και μοι εδόθη κάλαμος όμοιος με ράβδον, και ο άγγελος ίστατο λέγων· Σηκώθητι και μέτρησον τον ν [...]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ι (10)

1 Και είδον άλλον άγγελον ισχυρόν καταβαίνοντα εκ του ουρανού, ενδεδυμένον νεφέλην, και ήτο ίρις επί της κεφαλής αυτού, και το πρόσωπον αυτού ως [...]

Κεφάλαιο: Θ (9)

Το κλειδί της Αβύσσου
Το κλειδί της Αβύσσου 1 Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε· και είδον ότι έπεσεν εις την γην αστήρ εκ του ουρανού, και εδόθη εις αυτόν το κλειδίον [...]

Κεφάλαιο: Η (8)

Οι επτά σάλπιγγες
Οι επτά άγγελοι με τις επτά σάλπιγγες της Αποκάλυψης 1 Και ότε ήνοιξε την σφραγίδα την εβδόμην, έγεινε σιωπή εν τω ουρανώ, έως ημίσειαν ώραν. [...]

Κεφάλαιο: Ζ (7)

Εωσού σφραγίσωμεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετώπων αυτών 1 Και μετά ταύτα είδον τέσσαρας αγγέλους ισταμένους επί τας τέσσαρας γωνίας [...]

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Ακολουθήστε μας στο Youtube