//

contact-icon-small

english

ΑΡΘΡΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

Οι προφητείες των αρχαίων Ελλήνων για τον Χριστό, τον Αντίχριστο και το χάραγμα

imagesCA7R0GJM, οι προφητείες τον αρχαίων για τον Χριστό, Σίβυλλα η Ερυθραία,

Έχουν διασωθεί αρχαία κείμενα που αποδεικνύουν πως οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν για την έλευση του Χριστού.

Στο έργο Προμηθεύς Δεσμώτης του Αισχύλου, ο Προμηθέας όντας φυλακισμένος στον Καύκασο προλέγει ότι ο λυτρωτής του θα γεννηθεί από την παρθένο Ιώ και τον Θεό (στ.772, 834, 848) θα είναι δηλαδή υιός Θεού και υιός Παρθένου. Αυτός ο Θεάνθρωπος θα καταλύσει την εξουσία των παλαιών θεών και θα αφανίσει αυτούς και την δύναμή τους (908,920). Ο Ερμής τότε σταλμένος από τον Δία προαναγγέλλει στον Προμηθέα τα εξής:

«Τοιούδαι μόχθου τέρμα μη τί προσδόκα πριν αν θεός τις διάδοχος των σων πόνων φανή, θελήση τ’ είς αναύγητον μολείν ‘Άιδην, κνέφαια τ’ άμφί Ταρτάρου βάθη»

Μετάφραση:
«Μην περιμένεις να λυτρωθείς από τους πόνους προτού θεός πάρει τα πάθια τα δικά σου πάνω του και με τη θέλησή του κατέβει στον ‘Άδη τον ανήλιαγο, στους άφεγγους του Ταρτάρου βυθούς» (στ. 1041-1043).

Ο Σωκράτης στην απολογία του αναφέρει τα ακόλουθα:

«Θα μείνετε κοιμισμένοι σε όλη σας τη ζωή εάν δεν σας λυπηθεί ο Θεός να σας στείλει κάποιον άλλον» (Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους 18{31α}).

Στο Άγιο Όρος καθώς και στη Μονή του Σινά, υπάρχουν χειρόγραφα π. Χ., που διασώζουν προφητείες της Σίβυλλας ―της ιέρειας του Απόλλωνα― για την έλευση του Χριστού.

Σε χειρόγραφο με την ονομασία «Υπόμνημα εις τον Άγιον Απόστολον Φίλιππον» που φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Δοχειαρείου αναφέρονται τα εξής:

«Ύστερα από πολύ καιρό θα φθάσει κάποιος εις αυτήν την πολυδιηρημένην γη και θα γεννηθεί με σάρκαν αμόλυντον. Με ανεξάντλητα όρια ώς Θεότητα θα λυτρώσει τον άνθρωπον από την φθοράν των ανίατων παθών. Και θα τον φθονήσει άπιστος λαός και θα κρεμασθεί ψηλά ώς κατάδικος εις θάνατον. Όλα αυτά θα τα υποφέρει με πραότητα».

Οι χρησμοί του Απόλλωνα μέσω της Σίβυλλας, τους οποίους η Αγία Αικατερίνη ανέφερε στους πενήντα σοφούς ρήτορες, είναι η μεγαλύτερη ομολογία για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

Το 305 η Αγία Αικατερίνη η Αλεξανδρινή, επέκρινε τον αυτοκράτορα Μαξιμιανό για την ειδωλολατρική του πολιτική.

Ο Μαξιμιανός τότε συγκέντρωσε τους σοφότερους ειδωλολάτρες της αυτοκρατορίας για να την μεταπείσουν να επιστρέψει στον παγανισμό. Στο διάλογο που ακολούθησε, αυτή η πάνσοφη και σπουδασμένη στην Ελληνική παιδεία γυναίκα, στην προσπάθειά της να αποδείξει ότι ο Χριστός είναι ο μοναδικός Θεός ανέφερε ―μεταξύ άλλων― και τις προφητείες της Σίβυλλας.

Και για να αποφευχθεί κάθε ύστερη σκέψη, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έπλασε αυτές τις προφητείες η ίδια η Αγία Αικατερίνη, για τον εξής βασικότατο λόγο:

Δεν θα μπορούσε να πει ένα τόσο μεγάλο ψέμα σχετικά με την ιέρεια του Απόλλωνα μπροστά στους σοφότερους εκπροσώπους της αρχαίας θρησκείας, διότι αμέσως όλοι θα διαπίστωναν το ψέμα της. Όμως, όχι μόνο δεν την κατηγόρησε κανείς για αναλήθειες, αλλά αντιθέτως οι σοφοί ειδωλολάτρες παραδέχτηκαν την λεκτική τους ήττα και όλοι αμέσως ασπάστηκαν με τη θέληση τους τον Χριστιανισμό με αποτέλεσμα ο αυτοκράτορας να τους θανατώσει.

Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αδιάσειστη αλήθεια ότι τα προφητικά αυτά λόγια βγήκαν από το στόμα της Σίβυλλας.

Ο παρακάτω λόγος του Απόλλωνα καταγράφεται σε χειρόγραφο της Μονής της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά. Στο χειρόγραφο αυτό αναφέρεται ότι ο χρησμός του Απόλλωνα απαγγέλθηκε από το Μαντείο των Δελφών.

Χρησμοί του Απόλλωνα κώδικας 327, προφητείες των αρχαίων για τον Χριστό,

Μονή Σινά, κώδιξ 327, 15ος αι., φφ. 235β

Χρησμός του Απόλλωνος δοθείς εν Δελφοίς, περί του Χριστού και του πάθους Αυτού:

Εις με βιάζεται ουράνιον φως. και ο παθών θεός εστίν. Και ου θεότης παθέν αυτή. Αμφώ γαρ βροτός όμως και άμβροτος. Αυτός θεός ήδη και ανήρ. Πάντα φέρων παρά Πατρός, έχων τε της μητρός άπαντα. Πατρός μεν έχων ζώον, άλκη μητρός δε, χθίνητοι σταυρόν. Τάφον, ύβριν, ανιάτου, και από βλεφάρων πότε χεύα δάκρυα θερμά. Πέντε δε χιλιάδας εκ πέντε πύρρων κορέσαι. Το γαρ θέλειν, άβροτος ελκει. Χρίστος εμός θεός εστίν. Εν ξύλω τανυσθείς, ως θάνεν εκ ταφής, εις πόλον ελκών.

Δηλαδή:

Χρησμός του Απόλλωνος που δόθηκε στους Δελφούς περί του Χριστού και του Πάθους Του:

Ένας ουράνιος με πιέζει, το φως, και αυτός είναι ο παθών θεός, και δεν υπέφερε η θεότητά του, διότι είναι συγχρόνως και τα δύο, θνητός και μη θνητός, ο ίδιος Θεός και άνθρωπος, φέρει τα πάντα από τον Πατέρα και έχει τα πάντα από την μητέρα. Την ζωή όμως από τον Πατέρα, έχοντας την σωματική δύναμη από μητέρα θνητή, (θα υποστεί) τον σταυρό, την ταφή, την ύβρη. Από τα βλέφαρά του κάποτε θα κυλήσουν δάκρυα θερμά. Πέντε χιλιάδες άνδρες θα χορτάσει από πέντε άρτους, διότι ήθελε να εξουσιάσει ως Θεός. Ο Χριστός είναι ο δικός μου Θεός, ο οποίος σταυρώθηκε σε ξύλο, αυτός που εξέπνευσε και από τον τάφο ανήλθεν εις τον ουρανόν.

Ο επόμενος χρησμός του Απόλλωνα απαγγέλθηκε στους επτά Έλληνες σοφούς που συγκεντρώθηκαν στον ναό του Αγνώστου Θεού των Αθηνών. Σε ερώτησή τους προς τον Απόλλωνα σε ποιον μετά απ’ αυτόν ανήκει ο ναός, ο Απόλλωνας προφητεύει την Έλευση του Υιού του Θεού, αλλά και το όνομα της μητέρας Του, Μαρίας.

Συναχθέντες δε οι σοφοί είπον τω Απόλλωνι. Προφήτευσον ημάς λέξας, ω Απόλλων, τίνος μετά σε, δομός ούτος έσται; Απόλλων αποκρινάμενος τούτοις έφη.
«Όσα μεν προς αρετήν και κόσμον όρωρε ποιείν, ποιείτε. Εγώ δε εφετμεύω τρεις ένα μόνον υψιμέδοντα θεόν, ου λόγος αφ’ εν αδαή κόρη έγκυμος γενόμενος, εν απάντι κόσμω ώσπερ πυρφόρον τόξον διαδραμών αλιεύσει τους ανθρώπους ώσπερ ιχθύας βυθού εκ της απιστίας, ους και ζωγρήσας πατρί προσάξει δώρον. Μαρια δε τούνομα αυτής». και ταύτα προφητεύσας Απόλλων είπε.

Δηλαδή:

Συγκεντρωμένοι δε οι σοφοί είπαν προς τον Απόλλωνα: «προφήτευσε σ’ εμάς προφήτη Απόλλωνα, τίνος μετά από σένα θα είναι ο οίκος αυτός;» Αποκρινόμενος ο Απόλλων προς αυτούς είπε: «Όσα σχετικά με την αρετή και την κοσμιότητα έχει παρακινηθεί να κάνει, πράττετε και σεις. Εγώ δε προφητεύω έναν μόνον τρισυπόστατο Θεό εκτεινόμενο εις τα ύψη, του οποίου ο ανείπωτος Λόγος αφού κυοφορηθεί σε κόρη ανυποψίαστη, όπως ακριβώς το πυρφόρο τόξο, θα αιχμαλωτίσει όλον γενικώς τον κόσμο όπως ακριβώς τους ιχθείς από το βάθος της απιστίας. Δώρο θα τον προσφέρει εις τον Πατέρα. Μαρία δε το όνομα αυτής».

χρησμοί του Απόλλωνα 09_04

Χρησμοί του Απόλλωνα 09_05

Χρησμοί του Απόλλωνα 09_06

Κώδιξ Thomas Roe 5, φφ. 151β, 152α, Οξφόρδη, Bodleian Library.

Πάνω, ο χρησμός του Απόλλωνος περί της κυοφορίας του Λόγου του Θεού από την Παρθένο Μαρία, σε χειρόγραφο της Βιβλιοθήκης της Οξφόρδης. Κάτω, ο ίδιος χρησμός, σε χειρόγραφο της Βιβλιοθήκης του Βατικανού.

Χρησμοί του Απόλλωνα 09_07

Κώδιξ Vat. Gr. 1198, φ. 65β, 17ος αι. Βατικανό, Biblioteca Apostolica Vaticana.

Από το μαντείο του Διδυμαίου Απόλλωνος (ναός του Απόλλωνος στα Δίδυμα της Μιλήτου), καταγράφηκε από τον Λακτάντιο και στο έργο του «Divinae Institutiones» χρησμός του Απόλλωνα που προαναγγέλλει την σταύρωση του Θεανθρώπου από Χαλδαίους κριτές. Το χειρόγραφο που ακολουθεί είναι απόσπασμα από το έργο του Λακτάντιου Divinae Institutiones και προέρχεται από την Λαυρεντιανή Βιβλιοθήκη της Φλωρεντίας.

χρησμοί του Απόλλωνα 09_14

Κώδιξ Plut. 21.3, 15ος αι., φ. 121β, Φλωρεντία, Biblioteca Laurenziana.

Θνητός έην κατά σάρκαν, σοφός τερατώδεσιν έργοις, αλλ’ υπό Χαλδαίων κριτών όπλοις συναλωθείς, γομφοίς και σκολόπεσσι πικρήν ανέπλησε τελευτήν.

Ήταν θνητός κατά την σάρκα, σοφός σε ασύλληπτα έργα, αλλά αφού συνελήφθη από Χαλδαίους κριτές με όπλα, με καρφιά και πασσάλους ολοκλήρωσε το πικρό τέλος.

 [α.Λακτάντιος, Divinae Institutiones, βιβλ. 1, κεφ. 7

β. «Μαντική Ανθολογία» Μάξιμου Πλανούδη, τομ. 3, επίγρ. 125]

Ο ακόλουθος χρησμός διεσώθη και από τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο Πορφύριο (232-304 μ.Χ.), ο οποίος τον περιέλαβε στον επίλογο του έργου του Περί της εκ λογίων φιλοσοφίας. Ο Πορφύριος δεν αναφέρει ποιος εξέφερε τον χρησμό, καταγράφει όμως ότι οι Ολύμπιοι θεοί αποδέχονται τον Ιησού Χριστό και τον μνημονεύουν με λόγια ωραιότατα!

Τον γαρ Χριστόν οι θεοί ευσεβέστατον απεφήναντο και αθάνατον γεγόνοτα, ευφήμως τε αυτού μνημονεύουσι.

Διότι οι θεοί φανέρωσαν ότι ο Χριστός έχει υπάρξει ευσεβέστατος και αθάνατος, και με ωραιότατα λόγια αυτόν μνημονεύουν.

[Πορφύριος, Περί της εκ λογίων φιλοσοφίας, επίλογος]

Προφητείες της Σίβυλλα για το χάραγμα του αντίχριστου 

Η προφητεία ξεκινά με αναφορά στην ημέρα της Εσχάτης Κρίσεως, στην ημέρα κατά την οποία «θα κατέλθει από τον ουρανό ο μέλλων βασιλεύς των αιώνων», για να κρίνει όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους.

Είναι η ημέρα του θρήνου και του τριγμού των οδόντων γι’ αυτούς που με τις πράξεις τους θα έχουν αρνηθεί τον Θεό και τον άνθρωπο.

 «Θρήνος τε εκ πάντων έσται και βρυγμός οδόντων»,

προαναγγέλλει η Σίβυλλα η Ερυθραία.

Τον ίδιο όμως θρήνο προαναγγέλλει και ο Ιησούς Χριστός για την ημέρα εκείνη:

 «Εκεί θα είναι το κλάμα και ο τριγμός των οδόντων» (Κατά Ματθαίον 8, 12).

Εκτός από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, εντυπωσιακές είναι οι ομοιότητες της προφητείας της Ερυθραίας και με την Αποκάλυψη του Ιωάννη:

 «Και ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε και κτυπήθηκε το τρίτον του ηλίου και το τρίτον της σελήνης και το τρίτον των αστέρων, δια να σκοτισθή το τρίτον μέρος των». (Αποκάλυψις Ιωάννου, 8, 12)

 

«Θα εκλείψη το φως της ημέρας, η λάμψις του ηλίου και των αστέρων». (Σίβυλλα Ερυθραία, στ. 16)

 

«Και οι επτά άγγελοι, που είχαν τις επτά σάλπιγγες ετοιμάσθηκαν να σαλπίσουν». (Αποκάλυψις Ιωάννου, 8, 6)

 

«Σάλπιγξ δε από τον ουρανό, φωνή με μεγάλο θρήνο θα αφήσει». (Σίβυλλα Ερυθραία, στ. 23)

 

«Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσε από τον ουρανό μέγας πύρινος αστέρας που καιότανε ως λαμπάδα». (Αποκάλυψις Ιωάννου, 8, 10)

«Θα ρεύσει από τον ουρανό πύρινος ποταμός και μάλιστα από θείο». (Σίβυλλα Ερυθραία, στ. 27)

Το σημαντικότερο όμως κοινό σημείο μεταξύ της Αποκάλυψης του Ιωάννη και της προφητείας της Ερυθραίας είναι η αναφορά στο περίφημο «σημάδι» που θα λάβουν οι άνθρωποι, το οποίο ο Ιωάννης το ονομάζει «χάραγμα», ενώ η Ερυθραία «σφραγίδα επίσημη»!

Χρησμοί Σίβυλλας 15_01Χρησμοί Σίβυλλας 15_02

Στον πρώτο στίχο των ανωτέρω δύο χειρογράφων καταγράφεται η προφητεία της Σίβυλλας της Ερυθραίας περί της σφραγίδας του Αντιχρίστου:

«Σήμα δε σοι τότε πάσι σφρηγίς επίσημος».

Το επάνω χειρόγραφο προέρχεται από την Πατριαρχική Βιβλιοθήκη Ιεροσολύμων (συλλογή Αγίου Σάββα κωδ. 419, φ.270α, 14ος αι.) και το κάτω από την Βιβλιοθήκη του Βατικανού (κωδ. Vat. gr. 743, φ. 59α, 16ος αι.). Στην έκδοση «Σιβυλλιακοί Χρησμοί» των Παρισίων

Ο επίμαχος στίχος αναφέρεται ως «Σήμα δε πάσι βροτοίσι τότε, σφραγίς επίσημος», ενώ στην έκδοση της Λειψίας (Hinrichs, 1902) αναφέρεται ως «Σήμα δε τοι τότε πάσι βροτοίς, σφραγίς επίσημος».

«Σημάδι τότε θα υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, σφραγίδα επίσημη». (Σίβυλλα Ερυθραία, στ. 28)

«Και υπεχρέωσε όλους, μικρούς και μεγάλους, πλουσίους και πτωχούς, ελευθέρους και δούλους, να έχουν χαραγμένο σημάδι εις το δεξί τους χέρι η εις το μετωπόν τους, ώστε να μην μπορεί κανείς να αγοράσει ή να πωλήσει παρά εκείνος που έχει το χαραγμένο σημάδι, δηλαδή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. Εδώ είναι αναγκαία η σοφία. Εκείνος που έχει νόησιν ας λογαριάσει τον αριθμόν του θηρίου· είναι αριθμός ανθρώπου· και ο αριθμός αυτού είναι χξς΄ (666)». (Αποκάλυψις Ιωάννου, 13, 16)

Τα έργα και οι αποφάσεις του αντίχριστου θα τραβήξουν την προσοχή όλης της ανθρωπότητας. Θα είναι αρχικά έργα αγάπης και φιλανθρωπίας, φαινομενικά όμως και απατηλά, με σκοπό να κερδίσει την εμπιστοσύνη και τον θαυμασμό των ανθρώπων.

Η παγκόσμια ανάδειξή του θα συνδυαστεί με την πρωτοβουλία που θα αναλάβει για την παγκόσμια ειρήνη. Οι περισσότεροι πόλεμοι και οι εστίες ανάφλεξης που υπάρχουν σήμερα πάνω στη γη είναι τεχνητές. Όταν θα εμφανιστεί ο «ειρηνοποιός» Αντίχριστος, ως δια μαγείας, θα εφαρμόσει ένα πρωτότυπο πρόγραμμα ειρήνης με επίκεντρο την Παλαιστίνη και την Μέση Ανατολή.

ΕΠΕΙΔΗ
Ο επερχόμενος Αντίχριστος θα είναι ο μεγάλος «ειρηνοποιός».

«Ο αντίχριστος θα εξαπατά τον κόσμο υπό το πρόσχημα της ευταξίας». (Εφραίμ ο Σύρος, Περί Ελεύσεως του Αντιχρίστου)

ΠΗΓΕΣ:

Αποσπάσματα από το βιβλίο
‘ΟΙ ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ’
του Χαράλαμπου Κ. Σκαρλακίδη, εκδόσεις ‘Elea’
κεφ. 9: ΑΠΟΛΛΩΝ, Ο ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
κεφ. 15ο: Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΙΒΥΛΛΑΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

ΟΛΥΜΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

antexeistinalitheia.gr

Similar posts

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Ακολουθήστε μας στο Youtube