Η προβολή και οι ενσαρκώσεις της ψυχής μέσα στο χωροχρόνο

Η ψυχή προβάλλεται στη χωροχρονική βράνη ως ο υλικός άνθρωπος, όχι μόνο σε μια ενσάρκωση αλλά σε πολλές ενσαρκώσεις/προβολές, σε όλο το εύρος του χωροχρόνου.